Ubytovny v Praze 9 Prosek

Ubytovny v Praze 9 Prosek Ubytovny Praha Ubytovna Praha

Ceny ubytov·nÌ

Akce

Dlouhodobe ubytovani na 6 luzkovem pokoji za 95 Kc.


Ubytovani v hotelu za cenu ubytovny.

Prijezdy od 14:00 - Odjezdy do 10:00.


PRIVATNI POKOJ

Pokoj / delka pobytu

1 den

2 - 5

6 - 21

22 a vice

1 Luzkovy pokoj/osoba

360,-

340,-

320,-

300,-

2 Luzkovy pokoj/osoba

cely pokoj

260,-

(520,-)

220,-

(440,-)

200,-

(400,-)

180,-

(360,-)

3 Luzkovy pokoj/osoba

cely pokoj

240,-

(720,-)

200,-

(600,-)

180,-

(540,-)

160,-

(480,-)

4 Luzkovy pokoj/osoba

cely pokoj

220,-

(880,-)

180,-

(720,-)

160,-

(640,-)

140,-

(560,-)

5 Luzkovy pokoj/osoba

cely pokoj

200,-

(1000,-)

160,-

(800,-)

140,-

(700,-)

120,-

(600,-)

6 Luzkovy pokoj/osoba

cely pokoj

180,-

(1080,-)

140,-

(840,-)

120,-

(720,-)

95,-

(570,-)MIXOVANY POKOJ

Pokoj / delka pobytu

1 - 29

30 a vice

Luzko na 2 luzkovem pokoji

220,-

190,-

Luzko na 3 luzkovem pokoji

200,-

170,-

Luzko na 4 luzkovem pokoji

180,-

150,-

Luzko na 5 - 6 luzkovem pokoji

150,-

120,-


Ceny jsou platne v zavislosti na poctu uhrazenych dnu.